همتی: صاحبنظران از تحلیلهای اقتصادی غیرواقعی خودداری کنند

رئیس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: صاحبنظران از تحلیلهای اقتصادی غیرواقعی خودداری کنند.

به گزارش راهبرد بانک،عبد الناصرهمتی دیروز جمعه درصفحه اینستاگرام خود نوشت: اقتصاد به مانند شیمی و فیزیک که بتوان شرایطی مثل خلاء ایجاد کرد و نظریه را محک زد، نیست. اقتصاد حل مشکلات جهان واقعی است و نظریات مربوط به آن نیز درجهان واقع و بر اساس انبوهی از متغیرها تحقق می یابد. 
وی افزود: بدون داشتن اطلاعات روز و ضروری، ممکن است تحلیل هایی ارائه دهیم که تحقق نیافتن آنها اعتبار تحلیلگر را زیر سؤال ببرد. این روزها صاحبنظران اقتصادی در مورد تورم، نقدینگی و به خصوص ذخایر ارزی و تزریق ارز و آینده نرخ ارز تحلیلهایی مطرح می کنند که بعضا حاکی از نداشتن اطلاعات لازم است و نگرانی های بی مورد را دربین مردم موجب می شود. 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نوشت: متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی وبیم از استفاده بدخواهان و سودجویان و علیرغم میل باطنی، برخی اطلاعات اقتصادی و توانایی ها قابل ارائه عمومی نیست، لذا به دوستان اقتصادی توصیه می کنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند. 
همتی ادامه داد: مدت کوتاه چند ماه اخیر نیز نشان داد که برخی از تحلیل های دور از واقعیت دوستان بجز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم، ثمره ای نداشت.

منبع:ایرنا