میرکاظمی: موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف می‌شود

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز داریم، گفت: موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف خواهد شد.

به گزارش راهبرد بانک، به نقل از  ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور «سیدمسعود میرکاظمی» در گردهمایی سفرای ایران در کشورهای همسایه اضافه کرد: با تغییر ریل بودجه، وظایف سفرای ایران در کشورهای دیگر سنگین‌تر شده است.

 رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه ۱۴۰۱ به توسعه بخش گردشگری نگاه ویژه‌ای شده است.

 معاون رییس جمهور اظهار داشت: در بودجه سال آینده با تغییر ریل بر شاخص‌های کلان تمرکز شده و آنچه موجب کسری بودجه و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شد را پیش‌بینی و جلوی آن را گرفته‌ایم.

 میرکاظمی تاکید کرد: برای تحقق رشد هشت درصدی نیاز به منابع داخلی و خارجی داریم.

به گزارش خبرنگار ما، رشد اقتصادی هشت درصدی از اهداف برنامه ششم توسعه است و در کانون توجه دولت سیزدهم قرار دارد. دست‌یابی به این میزان رشد بارها توسط اعضای تیم اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته است.