معافیت مالیاتی صادرات و اصلاح نظام بانکی نقاط قوت بودجه ۹۸ است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: معافیت مالیات صادرات کالا و اصلاح نظام بانکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده به شمار می رود.

به گزارش راهبرد بانک *محمود نگهبان سلامی در گفت و گو یی ، برنامه ریزی موثر در زمینه شرکتهای زیان ده و مناطق آزاد و تمدید معافیت عوارض های خروج از کشور به ویژه برای سفرهای زیارتی را از دیگر نکات برجسته لایحه بودجه سال آینده برشمرد.
وی توجه خاص به اشتغال را از دیگر نقاط شاخص لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دانست و افزود: در این لایحه ببش از ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای این منظور پیش بینی شده است.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به کاهش فقر مطلق و مهار تورم و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد دولت و حوزه های دفاعی عنایت خاص شده است.
وی گفت: تفویض اختیارات به استانها و انضباط مالی و سرمایه ای از دیگر نقاط برجسته این لایحه محسوب می شود و به دستگاههای اجرایی برای فروش اموال مازاد جهت بازخرید کارکنان غیر رسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان تفویض اختیار شده است.لایحه بودجه سال ۹۸ کشور، چهارم دی ماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد.
این ششمین لایحه بودجه ای است که دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند و این لایحه بهمن ماه سالجاری توسط مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

منبع :ایرنا