شرایط اختصاص ارز رسمی به LC قبل از ۱۶ مرداد ۹۷

گمرک ایران مصوبه هیات وزیران پیرامون اصلاح موضوع تعیین تکلیف اعتبارات اسنادی گشایش شده قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۷ را ابلاغ کرد.

به گزارش راهبرد بانکدر ابلاغیه ای که پایان سال گذشته از سوی وزارت صمت صادر شده بود، آمده است: با عنایت به اینکه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی مرجع تایید موضوع اشاره شده در فراز پایانی مصوبه دولت هستند، لازم است با توجه به محدودیت زمانی متقاضیان جهت استفاده از فرصت ایجاد شده، ضمن رعایت جوانب اشاره شده در مصوبه دولت، نسبت به تایید درخواست ها در اسرع وقت اقدام لازم مبذول نمایند.

تبصره ۳ بند یک مصوبه هیات وزیران که در ابلاغیه گمرک ایران مورد اشاره قرار گرفته به شرح زیر است: