سود خالص بیمه تعاون ۳۱ درصد رشد کرد

براساس این گزارش، سود خالص شرکت بیمه تعاون در پایان آذرماه سالجاری با افزایش ۳۱ درصدی از مرز ۳۶,۶۷۱ میلیون ریال عبور کرده است

به گزارش راهبرد بانک ،گزارش ها حاکی از این بوده که سود انباشته شرکت بیمه تعاون در پایان ۹ ماهه امسال با افزایش ۱۷ درصدی به رقم ۴۴,۹۷۴ میلیون ریال رسیده است.

براساس این گزارش، سود خالص شرکت بیمه تعاون در پایان آذرماه سالجاری با افزایش ۳۱ درصدی از مرز ۳۶,۶۷۱ میلیون ریال عبور کرده است.

سود عملیاتی این شرکت بیمه ای  هم در این مدت زمان مورد اشاره با افزایش ۵۳ درصدی به رقم ۳۶,۹۲۳ میلیون ریال رسیده است.