سهم دولت از درآمد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی بانک‎های دولت، فقط ۲۲۰۰ میلیارد تومان

لایحه بودجه ۹۸ نشان می دهد، درحالی که هزینه بانکهای دولتی ۲۵ درصد رشد کرده، درآمد این بانکها با رقم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رشد ۳ درصدی داشته است.

به گزارش راهبرد بانک، برررسی لایحه بودجه سال ۹۸،  نشان میدهد، کل درآمد  9 بانک دولتی حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال ۹۷ رشد ۳ درصدی در درامدها مشاهده میشود.

گفتنی است در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمدها بانکها حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بود که در مجلس این رقم افزایش یافت. همچنین هزینه بانکهای، ملی، صنعت و معدن، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، سپه، پست بانک و مرکزی در سال ۹۸ با رشد ۲۵ درصدی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب یک اختلاف ۳ هزار میلیارد تومانی (سود) بین درآمدها و هزینه های بانک در سال ۹۸ وجود دارد.

گفتنی است درآمد دولت از محل مالیات و سود ابرازی شرکتهای دولتی حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان میباشد.