سرمایه گذاری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بانک سرمایه

بانک سرمایه با انتشار گزارش فعالیت هیات مدیره و شفاف‌شدن برخی پتانسیل‌های نهفته ، سهامداران خود را امیدوارتر کرده است.

به گزارش راهبرد بانک،در سرفصل سرمایه‌گذاری های بانک مشخص است «سمایه» حجم سرمایه گذاری کلانی در شرکت‌ها دارد، به‌طوری که بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این گزارش ابراز شده، یعنی به ازای هر سهم ۳۵۰ تومان!

 

در این بین سرمایه گذاری در شرکت «سایه گستر سرمایه» هم قابل توجه‌تر است و حدود نیمی از سرمایه‌گذاری‌های بانک را به خود اختصاص داده است. همچنین «سمایه» مالک حقوقی صاحب نامی در بازار سرمایه است، حقوقی که دارای پرتفولیو است: سایه گستر سرمایه دارای پرتفولیویی غنی و قوی در بازار بوده و این سبد سهام دارای ارزش قابل اعتنایی نیز است.

همچنین بانک سرمایه دارای مالکیت خوبی در شرکت‌های ساختمانی توسعه ساختمان سرمایه و بنا گستران هشتم توس است.

این بانک در بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی وزنه قوی داشته و این سرمایه‌گذاری‌ها در کنار دارایی‌ها و املاک بانک سبب شده تا بانک امیدوارتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.

منبع: روابط عمومی بانک سرمایه