رییس کل بانک مرکزی گفت: ذخائر اسکناس کشور در وضعیت بسیارمطلوبی‌ است و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر ازهمیشه است.

به گزارش راهبرد بانک ،عبدالناصر همتی امروز جمعه درپست اینستاگرامی خود اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و پول را توضیح داد‌. همتی تاکید کرد:همانگونه که پیش بینی شده بود،درروزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی باقیمانده از سال جاری میلادی برای تسویه حساب بنگاهها و تجار با طرف حسابهای خارجی،تقاضای واقعی ارز بطور طبیعی تاحدزیادی […]

به گزارش راهبرد بانک ،عبدالناصر همتی امروز جمعه درپست اینستاگرامی خود اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و پول را توضیح داد‌.
همتی تاکید کرد:همانگونه که پیش بینی شده بود،درروزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی باقیمانده از سال جاری میلادی برای تسویه حساب بنگاهها و تجار با طرف حسابهای خارجی،تقاضای واقعی ارز بطور طبیعی تاحدزیادی افزایش پیداکرد.
'متأسفانه این بار نیز فرصت جویان و نوسان گیران با سوار شدن بر این موج وبا کمک گرفتن ازجو روانی در فضای مجازی افزایش کوتاه ‌مدتی را در نرخ ارز موجب شدند.'
همتی گفت:بر اساس پیش بینی انجام گرفته دراین مقطع نیز بانک مرکزی با برنامه و تدبیر نیاز تجار و سایر متقاضیان ارز را تأمین و با اقدامات لازم ثبات را به بازار ارز برگرداند و آن را در مسیرتعادلی برپایه بنیادهای بازار و البته مدیریت بانک مرکزی،قرارداد.
رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: قبلانیز تأکید کردم که ذخائر اسکناس کشور در وضعیت بسیارمطلوبی‌ است و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر ازهمیشه است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد:درپاسخ به اظهارنگرانی برخی از صاحبنظران محترم درخصوص معضلات پیش انباشته نظام بانکی، ذکر این نکته ضروری است که برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی در بخش ارزی هم راستابا اقدامات اساسی ولی دقیق این بانک دراصلاح و بازسازی نظام بانکی بوده و همچنان هردو سیاست باقوت ادامه خواهد یافت.

منبع :ایرنا،