روسای موفق شعب بانک قوامین معرفی شدند

در آستانه نهمین دوره گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور بانک قوامین ده نفر از روسای برتر شعب خود را به جشنواره مذکور معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی راهبرد بانک ،به نقل از معاونت بازاریابی وامور استانها گزارش داد : طبق سنوات گذشته و نیز مطابق مصوبات کمیته راهبردی سرمایه انسانی بانک پس از ارزیابی مسئولین شعب طبق دستورالعمل شایسته سالاری و نیز میزان رشد شاخص های مالی و غیرمالی شعب ، ده نفر از روسای شعب این بانک به عنوان روسای برتر جهت شرکت و تقدیر از آنان در نهمین گردهمایی روسای شعب بانک های کشور به بانک مرکزی معرفی شدند.
شایان ذکر است همایش یاد شده یازدهم بهمن ماه سال جاری با حضور مسئولین بانک مرکزی ، پژوهشکده پولی و بانکی و نیز مسئولین و کارشناسان کلیه بانک ها در ساختمان بانک مرکزی برگزار می شود.