درباره ما

راهبرد بانک به عنوان کلینیک تخصصی آسیب شناسی صنعت بانکداری، بیمه، بورس، لیزینگ و اقتصاد کلان کشوربوده و تلاش دارد تا با کارشناسی دقیق در تدوین راهکار ها و سیاستگذاری ایفای نقش نماید. راهبرد بانک هیچگونه وابستگی حزبی و سیاسی ندارد. و با بهره گیری از اساتید مجرب علم اقتصاد سعی درارایه راهکارهای علمی و حل المسائلی نماید .راهبرد بانک طرحی نوین در ارایه تحلیل و ارایه خط مشی به اقتصاد کشور است.

دکتر سپهدار رهنما

صاحب امتیاز و مدیر مسول ، از مدیران بانکی و دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی بازاریابی