دکتر تقی نتاج در حاشیه اهداء خون کارکنان بانک قوامین : اهداء خون یکی از زیباترین شکل ایثار و همدلی با انسان هاست

کارکنان اداره مرکزی بانک قوامین امروز با دعوت از تیم سیار سازمان انتقال خون تهران نسبت به اهداء خون جهت استفاده ی نیازمندان فرآورده های خونی اقدام کردند.

به گزارش راهبرد بانک ، بانک قوامین با همکاری سازمان انتقال خون تهران بزرگ و حضور تیم سیار این سازمان در اداره ی مرکزی بانک قوامین ، مدیرعامل ، معاونین و کارکنان اداره مرکزی بانک قوامین در عملی خداپسندانه نسبت به اهداء خون خود اقدام کردند.
بنابراین گزارش ، تیم پزشکی سازمان انتقال خون تهران بزرگ از ساعت ۹ صبح با ظرفیت شش تخت خون گیری کار خود را آغاز کرد و با توجه به استقبال گسترده ی کارکنان بانک ، عملیات خون گیری تا ساعات بعدازظهر نیز ادامه دارد.
بنابراین گزارش دکتر تقی نتاج در حاشیه این عمل خداپسندانه ، اهداء خون را یکی از زیباترین نوع ایثار و همدلی دانست و گفت:کار خداپسندانه اهداء خون علاوه بر این که فوائد بسیاری را از لحاظ سلامتی برای بدن دارد ، شکل زیبائی از مشارکت ، همدلی و نوعدوستی ما ایرانیان است که با توجه به فرهنگ اسلامی و ایرانی ما جلوه با شکوهی از اتحاد و همبستگی ایرانیان را به نمایش می گذارد.
 
 
 
 
 
 
منبع :روابط عمومی بانک