حذف عملیات ربوی از نظام بانکی کشور

مدیر عامل بانک سپه اعلام کرد: دلیل اصلی مطرح شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف عملیات ربوی از نظام بانکی کشور است.

به گزارش راهبرد بانک، محمد کاظم چقازردی امروز در میزگرد بانکداری بدون ربا سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: دلیل اصلی مطرح شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف عملیات ربوی از نظام بانکی کشور است که بنا بر اقتضاعات نظام جمهوری اسلامی در قانون دیده شده است.

مدیر عامل بانک سپه افزود: اگر فکر می‌کنید چرا ربا باید حذف شود به این دلیل است که ربا به توزیع ناعادلانه ثروت در کشور کمک می کند و موجب رواج ظلم به طبقات مختلف در جامعه می شود.

وی گفت: آنچه که مبنا پرداخت سود به سپرده گذار است باید از دل عملیات واقعی اقتصاد که گره خورده با دارایی ها و مصارف است بیرون بیاید و توزیع شود و معنی عملیات بانکی بدون ربا، توزیع سود عادلانه است.

چقازردی در ادامه اظهار داشت: در عمل شاهد این هستیم که بانک به ناچار برای پرداخت سود به سپرده گذار سود غیرواقعی ایجاد می کند و به عنوان سود علی الحساب به مشتری پرداخت می‌کند. در چنین شرایطی بخش واقعی اقتصاد نمی تواند این درآمد را به ترازنامه تزریق کند که نتیجه آن زیان دهی بانک ها می شود.

مدیر عامل بانک سپه تصریح کرد: این موضوع در حالی صحیح است که ملزومات و اقتضاعات مورد نیاز سیستم بانکی نیز وجود داشته باشد. چون بانک ها تنها هستند و مجبورند تا به هر شکلی که شده دست و پا بزنند و از این شرایط خارج شوند. باید به موانع بانکداری بدون ربا اعتقاد داشته باشیم، اما باید برای فعالیت بدون محدودیت بانک ها فکری شود.

وی اضافه کرد: در سیستم بانکی دنیا و بانک مرکزی ما چارچوب هایی برای رنکینگ نظام بانکی وجود دارد، اما به نظر می رسد اقداماتی در حال انجام است و اگر بانک ها را بدون توجه به شاخص ها به بانک های خوب، متوسط و ضعیف تقسیم کنیم اگر بانکی از نظر مدیریت منابع و مصارف و هزینه و درآمد و یا اثر منفی و اضافه برداشت ها کار کند به دلیل قانون منطبق، بازیگران خوب و بد مشخص و از عرصه خارج می شوند.