جزییات بدهی ۷۳هزار میلیارد تومانی ۲۰ بانک به بانک مرکزی

بررسی جزییات بدهی ۷۳هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی به بانک مرکزی نشان می‌دهد ۴۰هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به بانک مسکن و قسمت مهم آن مربوط به تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن مهر است.

به گزارش راهبرد بانک، در لایحه بودجه ۹۷ و همچنین بودجه سال آینده، برای تسویه بدهی بانکها، به بانک مرکزی سازوکار اجرای جزء ۱ بند و تبصره ۵ در نظر گرفته شده است، بر این اساس مانده بدهی بانک ملی به بانک مرکزی حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان، بدهی بانک مسکن ۴۰هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی  بانکهای پاسارگاد، سرمایه، پارسیان، انصار، صادرات و رفاه و… به بانک مرکزی در جدول زیر مشخص شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، جمع کل بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود ۷۳٫۶هزار میلیارد تومان و جمع کل بدهی بدون احتساب بانک مسکن (خط اعتباری مسکن مهر)، ۳۲هزار میلیارد تومان است.

منبع: تسنیم