تفاهم نامه همکاری بانک رفاه کارگران و صندوق ضمانت صادرات ایران

در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و افزایش ظرفیت‌ها به منظور توسعه صادرات غیر نفتی کشور، بانک رفاه و صندوق ضمانت صادرات در زمینه توسعه همکاری های فی ما بین تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش راهبرد بانک، این تفاهم نامه با حضور دکتر سهمانی مدیر عامل بانک رفاه و سید کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران امضاء و بر گسترش تعاملات فی ما بین تاکید شد.

گفتنی است، با امضای این تفاهم نامه که به منظور بهره گیری از توانمندی های طرفین برای توسعه صادرات کشور و تامین منابع مالی صادر کنندگان منعقد شد، بانک رفاه با پشتوانه صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی خود را برای ارائه خدمات قابل اعتماد به فعالان این حوزه اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی بانک رفاه کارگران