تحریم های جدید بر فعالیت ما تأثیر قابل توجهی ندارد

بانک قوامین در حوزه اقتصاد داخلی کشور و حوزه بانکداری ریالی فعالیت می کند و تحریم ها مستقیماً تأثیری بر روند فعالیت ما ندارد

به گزارش راهبرد بانک،به نقل از روابط عمومی بانک  مدیرعامل بانک قوامین در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسش مجری برنامه که سوال کرد:«در لیست تحریم جدید ایالات متحده آمریکا نام بانک قوامین هم دیده می شود، این امر چه مشکلاتی را برای شما ایجاد می کند؟» با بیان مطلب فوق گفت: بانک قوامین در حوزه بانکداری ریالی کار می کند و این تحریم ها تأثیر قابل توجهی در فعالیت ما ندارد. 
دکتر تقی نتاج با اشاره به اینکه بانک قوامین درخواست خود را برای ورود به حوزه فعالیت های ارزی تقدیم بانک مرکزی کرده است گفت: برای اخذ مجوز فعالیت در حوزه ارزی اقدام کرده ایم و در حال فراهم کردن زیر ساخت هایی هستیم تا بتوانیم زمینه ای را که بانک محترم مرکزی برای این امر الزام کرده است ایجاد نماییم.
مدیرعامل بانک قوامین با تصریح این نکته که در بخش تسهیلات نیز صرفاً روی تسهیلات خرد کار کرده ایم و برنامه ریزی ما برای اقتصاد خرد و خانواده ها بوده است گفت : تمام برنامه ریزی ما در فعالیت های پولی و بانکی در حوزه اقتصاد داخلی کشور است و خط مشی ترسیم شده در سندتحول راهبردی بانک برای فعالیت در اقتصاد داخل کشور برنامه ریزی شده است و فعلاً نیاز کاری به روابط بین الملل نداریم.
دکتر تقی نتاج شرکت های متعلق به بانک را نیز از این امر مستثنی دانست و گفت : شرکت هایی که داریم در حوزه تراکنش های الکترونیک و در راستای کارهای بانکی خودمان فعالیت می کنند و آنها نیز حوزه فعالیتشان در داخل اقتصاد کشور است و ارتباطی با تحریم و محدودیت های ناشی از تحریم ندارد.