تأمین ۵میلیارد یورو ارز در بازار ثانویه طی ۴ماه

بر اساس گزارش عملکرد سامانه نیما، از نیمه مرداد ماه و همزمان با تعمیق بازار ثانویه حدود ۵میلیارد یورو تأمین ارز واردات انجام شده است.

به گزارش راهبرد بانک، بررسی عملکرد بازار ثانویه نشان می‌دهد، از زمان راه‌اندازی کامل این بازار از نیمه مرداد ماه تا اواسط آذر ماه حدود ۵٫۷ میلیارد یورو ارز صادراتی به بازار ثانویه عرضه شده است. همچنین کل ارز خریداری‌شده از صرافان حدود ۵ میلیارد یورو بوده است. گفتنی است جمع‌بندی عملکرد سامانه نیما نشان می‌دهد از ابتدای سال نیز حدود ۶٫۸ میلیارد یورو تأمین ارز وارداتی انجام شده است.

همچنین، روز گذشته تنها ۶ میلیون یورو ارز صادراتی با قیمت ۹۴۰۰ تومان به این بازار تزریق شده است، این در حالی است که در دو روز انتهایی هفته گذشته ۲۷ و ۵۴ میلیون یورو به این بازار عرضه شده بود.

منبع: تسنیم