برگزاری همایش كاركنان مديريت شعب غرب تهران بزرگ با حضور قائم مقام بانك

به گزارش راهبرد بانک ،همايش كاركنان مديريت شعب غرب تهران بزرگ با حضور قائم مقام مديرعامل، دكترنجف پور، مدیر کل شعب غرب تهران، معاون بازاريابي و امور استان ها، معاون فناوري اطلاعات، معاون نظارتی، معاون طرح برنامه، معاون پشتيباني و مهندسي، ريیس اداره امور شعب، معاون سرمايه انساني، ريیس اداره منابع انساني، جانشین مدیر کل، […]

به گزارش راهبرد بانک ،همايش كاركنان مديريت شعب غرب تهران بزرگ با حضور قائم مقام مديرعامل، دكترنجف پور، مدیر کل شعب غرب تهران، معاون بازاريابي و امور استان ها، معاون فناوري اطلاعات، معاون نظارتی، معاون طرح برنامه، معاون پشتيباني و مهندسي، ريیس اداره امور شعب، معاون سرمايه انساني، ريیس اداره منابع انساني، جانشین مدیر کل، مدير حراست، مدیران ستاد، روسا، معاونين شعب و تمامي كاركنان شعب در سالن كوثر واقع در ستاد ناجا برگزار گردید.
 درابتدای همایش مدير كل شعب غرب تهران بزرگ ضمن خير مقدم به مدعوين گفت: از اهداف برگزاري اين همايش فراهم نمودن بستر و شرایطی است که آحاد همکاران مدیریت غرب بتوانند به صورت نزدیک و چهره به چهره با قائم مقام مدیرعامل ، معاونین و روساي ادارات مركزي كه تصميم سازان اصلي بانك هستند ديدار و گفتگو داشته و سوالات خود را نیز در اینجا مطرح نمایند. فرهاد خادم الحسینی در مورد مشکلات و معضلات نظام بانکی، صنعت و غیر بازده بودن بنگاه های اقتصادی مواردي را بيان و به مدیریت مدبرانه و هوشمندانه كه ميتواند راهگشای ما در مورد برون رفت از مشکلات باشد اشاره نمود.
در ادامه آقای خادم الحسینی گزارشي حول راهبرد هاي كلان بانك، سهم نفوذ بانک قوامین در بازار، برنامه و استراتژی های مديريت شعب غرب تهران در آینده ، تبيين سند تحول بانك و ترجمان استانی ، سیاست های کلی بانک تجهیز منابع و تخصیص مصارف خدمات بانکداری و الکترونیک در حوزه بازاریابی مواردي را مطرح کرد.
بنا بر این گزارش سپس آقای شاكري، معاون سرمایه انسانی در مورد سلامت فردی و سازمانی، ارتقاء سلامت کارکنان و بهبود بستر ارائه خدمات مناسب به كاركنان و … مواردي را بيان نمود .
در بخش دوم همايش، دكتر نجف پور نسبت به تحليل وضعيت اقتصادی و سياستهاي پولي و بانكي كشور، حركت هوشمندانه همه همكاران بانكي در اين شرايط حساس، تبيين اقتصاد مقاومتي، مولفه قدرت يك بانك از لحاظ شاخص هاي بانك مركزي و تشريح بانك هاي قدرتمند و ارزشي مواردي را بيان و همه همكاران را به داشتن اميد به آينده تشويق و ترغيب کرد.
این گزارش می افزاید در پايان همايش، همكاران مديريت شعب غرب تهران بزرگ سوالات و پشنهادات خود را به صورت پرسش و پاسخ با حضور قائم مقام محترم مدیرعامل و معاونين و روساي ادارات مركزي مطرح نمودند.
منبع :اداره کل روابط عمومی