برگزاری دومین آزمون مشاغل تخصصی کارکنان بانک توسعه تعاون

دومین آزمون مشاغل تخصصی کارکنان بانک توسعه تعاون در مرکز آموزش و پژوهش این بانک برگزار شد.

به گزارش راهبرد بانک ،به  نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با هم اندیشی و همکاری امور سرمایه انسانی و با مشارکت و نظارت امور حراست این بانک، صبح امروز دومین آزمون مشاغل تخصصی کارکنان بانک را با هدف ارتقاء سطح کارشناسان و امور کارشناسی برگزار نمودند.

امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون به همراه ایرج شیخ زاده مدیر مرکز آموزش و پژوهش و رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی این بانک با حضور در محل برگزاری از نزدیک، بر مراحل اجرایی آزمون نظارت داشتند.

شایان‌ذکر است ۱۲۴نفر از کارکنان بانک با حضور در این آزمون عمومی و تخصصی، امکان ارتقاء از بانکیار به کمک کارشناس و یا ارتقاء از کمک کارشناس به کارشناس را پیدا نمودند.