بانک مرکزی: نرخ تورم تولید به ۳۰٫۶ درصد در آذرماه رسید

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۰٫۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش راهبرد بانک دیشب از بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۳٫۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴٫۵ درصد کاهش داشته است.
شاخص مذکور در آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۳٫۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برده شود.
همچنین بانک مرکزی در ادامه افزود: شاخص بهای تولیدکننده در گروه ماهیگیری، جنگل داری و کشاورزی نسبت به ماه قبل ۲٫۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵٫۴ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در شاخص ساخت (صنعت) نسبت به ماه قبل ۹٫۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶٫۶ درصد افزایش داشته است.
شاخص حمل و نقل و انبارداری نیز نسبت به ماه قبل ۲/. درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳٫۸ درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص هتل و رستوران نیز نسبت به ماه قبل ۳٫۵ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵٫۵ درصد افزایش و همچنین در شاخص اطلاعات وارتباطات نسبت به ماه قبل ۱/. درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/. درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، شاخص آموزش نسبت به ماه قبل ۵/. درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸٫۳ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین شاخص بهداشت و مددکاری اجتماعی نسبت به ماه قبل ۱٫۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸٫۶ درصد افزایش داشته است.
در این گزارش آمده است که شاخص سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲٫۹ درصد افزایش نشان می دهد.
در شاخص گروه اختصاصی خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/. درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵٫۴ درصد افزایش داشته است.

منبع :ایرنا