بانک قوامین، نهاد برتر حرفه ای بازار پول و سرمایه

توسط انجمن حسابداری مدیریت ایران انتخاب شد: بانک قوامین، نهاد برتر حرفه ای بازار پول و سرمایه

به گزارش راهبرد بانک،در ششمین کنفرانس حسابداری مدیریت با موضوع حسابداری، مدیریت و آینده کسب و کار که در سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد از بانک قوامین به عنوان نهاد برتر حرفه ای بازار پول و سرمایه تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قوامین در این مراسم که با حضور جمعی از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید برجسته ی کشوری برگزار شد دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، رئیس کنفرانس و انجمن حسابداری مدیریت ایران،گزارشی از انجمن حسابداری مدیریت  ایران ارائه و اهداف برگزاری کنفرانس و خط مشی های ترسیم شده در این راستا را برای حاضران تبیین کردند. سپس دکتر فرهاد حنیفی،  معاون نظارت و ارزیابی بانک مرکزی با موضوع حسابداری مدیریت به مثابه پل ارتباطی بازار پول و سرمایه، دکتر جلالی، رئیس کمیسون انجمن علمی کشور با موضوع جایگاه و نقش انجمن ها در توسعه علمی و حرفه ای کسب و کار در کشور سخنرانی و مقالات مرتبط در این خصوص را ارائه کردند.
بنابراین گزارش در ادامه ی این کنفرانس دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین طی سخنانی در خصوص "حسابداری مدیریت و ضرورت آن در سیاست گذاری های اقتصادی پیش رو" مقاله ی خود را در این مبحث برای حاضرین ارائه نمود.
این گزارش می افزاید کنفرانس با سخنرانی دیگر اساتید همچون آقایان دکتر محمدتقی رضائی و دکتر اکبر آبکار ادامه یافته و در بخش پنل ارائه مقالات منتخب اساتید نیز ۵ مقاله انتخاب و به استماع حاضرین رسید. 
این گزارش حاکی است در پایان این همایش با اهداء تقدیرنامه از دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین به پاس تلاش حرفه ای و اهتمام در خور توجه و جدی به توسعه و ثبات کسب و کار و افزایش دانش در حوزه ی حسابداری مدیریت تقدیر و بانک قوامین به عنوان نهاد برتر حرفه ای بازار پول و سرمایه مورد تجلیل قرار گرفت. در بخشی از متن این تقدیر نامه آمده است: "این لوح که به نشانه قدرشناسید 

جامعه دانشگاهی و حرفه ای و به ویژه این انجمن از زحمات مدیران و همکاران آن مجموعه می باشد را به آن بانک به عنوان " نهاد برتر حرفه ای بازار پول و سرمایه" و به حضرتعالی تقدیم می نمائیم