بازدید جانشین اداره ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری از محل صندوق امانات مدیریت شعب شرق تهران بانک قوامین

به گزارش راهبرد بانک ، جانشین اداره ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری به همراه رئیس اتاق مشارک های مردمی مرکز مطالعات راهبردی ناجا ضمن دیدار با مدیرکل شعب شرق تهران بزرگ از محل صندوق امانات مدیریت شعب شرق تهران بزرگ واقع در خیابان شهید قندی بازدید و از نحوه فعالیت آن […]

به گزارش راهبرد بانک ، جانشین اداره ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری به همراه رئیس اتاق مشارک های مردمی مرکز مطالعات راهبردی ناجا ضمن دیدار با مدیرکل شعب شرق تهران بزرگ از محل صندوق امانات مدیریت شعب شرق تهران بزرگ واقع در خیابان شهید قندی بازدید و از نحوه فعالیت آن و چگونگی روند افتتاح صندوق امانات برای مشتریان با خبر شدند. 
این گزارش حاکی است سردار هندیانی که به اتفاق دکتر غنی لو با آقای موسوی مدیر کل شعب شرق تهران دیدار کرده بودند ، پس از این بازدید ضمن تقدیر از خدمات مطلوب ارائه شده به کارکنان ناجا توسط بانک قوامین ضمن افتتاح یک صندوق امانات از تلاش همکاران شعبه شهید قندی و صندوق امانات تقدیر کردند.
 
 
 

منبع :روابط عمومی بانک قوامین