انتصاب معاونین اداره کل امور شعب غرب تهران

معاونین اداره کل امور شعب غرب تهران بانک مهر اقتصاد منصوب شدند

به گزارش راهبرد بانک، طی حکمی از طرف مدیر کل امور مدیران بانک مهر اقتصاد آقایان مسعود رجبی  و یزدان اسکندرپوربه ترتیب به عنوان معاون اداری مالی  و معاون اجرایی بانک مهر اقتصاد امور شعب غرب تهران منصوب شدند.
مسعود رجبی نیز مدیریت بازرسی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت پشتیبانی و مهندسی امور شعب غرب تهران را در کارنامه خود دارد .

یزدان اسکندرپور دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و ریاست شعب درجه یک و ممتاز و همچنین رئیس حوزه بازرسی اداره امور شعب غرب را در پرونده خود دارد. 

پایگاه خبری تحلیلی راهبرد بانک این انتصاب را به هر دوی ایشان تبریک گفته و موفقیت و سربلندی را از خداوند منان برایشان آرزومند است.