امیر عبداللهیان گزینه احتمالی برای وزارت امور خارجه

به گزارش راهبرد بانک ،شب گذشته محمد جواد ظریف  وزیر امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود از استعفای خود خبر داد.  طبق اخبار رسیده از راهروهای مجلس، با استعفای ظریف ، احتمال جایگزین امیر عبداللهیان  دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.  

به گزارش راهبرد بانک ،شب گذشته محمد جواد ظریف  وزیر امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود از استعفای خود خبر داد. 

طبق اخبار رسیده از راهروهای مجلس، با استعفای ظریف ، احتمال جایگزین امیر عبداللهیان  دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.