افزایش کارآمدی در شبکه بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اصلاح نظام بانکداری می‌تواند کارآمدی شبکه بانکی را دوچندان کند.

به گزارش راهبرد بانک، محمدرضا پورابراهیمی ، با بیان اینکه مجلس با لایحه اصلاح نظام بانکداری که اکنون در صف رسیدگی در صحن قرار دارد در پی چابک سازی ساختار بانکی است، گفت: نظارت برخط و وجود ساختارهای به روز لازمه بانکداری در شرایط فعلی است.

عضو کمیسی به ون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون اکنون می‌تواند کارآمدی شبکه بانکی را نیز دو چندان کند.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سمت و سوی حوزه نظارتی در قانون جدید در خصوص شبکه بانکی به یک سازمان نظارتی بدل می شود، گفت: بسیاری از بانک‌های مرکزی در اروپا و کشورهای پیشرفته به همین شیوه عمل می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در حوزه تعیین نرخ سود بانکی و اعمال آن باید همزمان با تغییر ساختارهای الگوگیری از کشورهای پیشرفته در جهت قدرتمند تر شدن بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات صورت بگیرد.