اصلاح قانون بانکداری خلاءهای نظارتی را مسدود می‌کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با شفاف و به روز شدن قوانین در نتیجه تصویب طرح اصلاح قانون بانکداری، به طور حتم مسیر بسیاری از خلاءها که به مفاسد می‌انجامد مسدود خواهد شد.

به گزارش راهبرد بانک، سیدحسن حسینی شاهرودی  با بیان اینکه طرح اصلاح قانون بانکداری با در نظر داشتن نقطه نظرات بانک مرکزی در مجلس در دست بررسی است، گفت: با توجه به اینکه نقطه نظرات مقام معظم رهبری نیز در اصلاحیه مذکور مدنظر است، به طور حتم لایحه جامع و مانعی تصویب خواهد شد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانکداری با هدف کمک به وضعیت اقتصادی کشور در دستور کار است، افزود: با توجه به اینکه بیش از ۳۲ سال از تصویب قانون نظام بانکداری می گذرد، بازنگری در این قانون با هدف رفع خلاء های موجود در آن لازم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها طبق قانون مصوب سال ها پیش اداره می شوند، تصریح کرد: بحث تعاریف و نظارت ها در حوزه اصلاحیه جدید مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه فرمولی که در بحث سپرده، سپرده گذار، تسهیلات دهنده و گیرنده وجود دارد در قانون جدید متفاوت از قبل خواهد شد، افزود: امیدواریم با اجرای قانون جدید بخش اعظمی از چالش های پیش روی بانکداری مرتفع شود.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه منافع مردم در اصلاح طرح بانکداری مدنظر قرار گرفته است، تصریح کرد: با شفاف و به روز شدن قوانین در نتیجه تصویب طرح مذکور به طور حتم مسیر بسیاری از خلاء ها که به مفاسد می انجامد مسدود خواهد شد.