اصلاح ساختار مالی کشور/ ثبات در بازار ارز

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عنوان کرد: اصلاح ساختار مالی کشور ضرورت دارد تا بهبود شرایط آغاز شود.

به گزارش راهبرد بانک، محمدرضا تابش با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و ثبات نسبی نرخ ارز در ماه های اخیر، گفت: در شرایط فعلی اصلاح ساختار مالی کشور ضرورت دارد تا بهبود شرایط آغاز شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگهداری ارزهای خانگی از سوی مردم، افزود: مجوز نگهداری ارز تا ۱۰ هزار دلار اکنون وجود دارد و منعی برای این موضوع نیست، اما باید بدانیم که عرضه ارزهای خانگی به بازار می تواند اقتصاد را از شرایط فعلی دور کند.

تابش تصریح کرد: در شرایط فعلی ایجاد ثبات در ارزش پول ملی مهم ترین اقدامی است که می تواند بازار را از تلاطم های اخیر نجات دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سیاست گذاری ها در حوزه ارزی توانسته ثبات قیمتی را ممکن کند، گفت: تصمیم‌گیری مهم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، عدم تعیین قیمت غیرواقعی و کاذب برای دلار بوده که اکنون نیز نتیجه این تصمیم مشهود شده است.

وی با تاکید بر اینکه اقدام دیگر بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختارها باید باشد، افزود: دولت باید در این مهم همسو با تیم اقتصادی حرکت کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، یادآور شد: دست به دست دادن همه مولفه ها می تواند در نتیجه ثبات و کاهش نرخ ارز را برای همیشه مدنظر قرار دهد.