استقراض ۱۹۰۰ میلیاردی از بانکها برای ۳۱ شرکت زیان ده در بودجه ۹۸

نگاهی به وضعیت ۳۱ شرکت زیان‌ده در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد سال ۹۸ پیش‌بینی دریافت حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی انجام شده است.

به گزارش راهبرد بانک،خلاصه وضعیت کل منابع و مصارف شرکتهای دولتی زیان‌ده در سال ۹۸ نشان می‌دهد درآمدهای ۳۱ شرکت قرارگرفته در لیست زیان‌ده‌ها ۵۴۰۰ میلیارد تومان بوده که تنها اعتبارات هزینه آنها ۶۲۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. ۱۹۰۰ میلیارد تومان نیز در سال آینده از تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی استفاده خواهد شد.

همچنین در قسمت مصارف، هزینه این شرکتها ۶۰۰۰ میلیارد تومان عنوان شده و پیش‌بینی بازپرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت‌شده نیز لحاظ شده است. هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نیز ۵۲۰۰ میلیارد تومان است.

منبع: تسنیم