استقبال سازمان برنامه از شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس

سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اعلام کرد که سازمان برنامه و بودجه کشور از بررسی دقیق و شفاف بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کند.

به گزارش راهبرد بانک ، مژگان خانلو اظهار داشت: در اجرای ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی در قالب پیوست شماره سه لایحه بودجه کل کشور متضمن اطلاعات کامل ۳۸۵ شرکت دولتی به همراه اصلاحات ساختاری صورت گرفته در سال جاری اعم از طبقه‌بندی شرکت‌های دولتی بر اساس گروه‌های مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و طبقه‌بندی بر اساس گروه‌های نظام بودجه‌ریزی GFS، به تفکیک شرکت‌های سودده و زیان‌ده با درج ۵۰۵ عنوان برنامه و ۶۰۰ عنوان فعالیت برای شرکت‌های دولتی در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور آمادگی کامل برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را همانند سایر اجزای لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دارد.

وی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور از بررسی دقیق و شفاف بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کند.

منبع :مهر