استعفای عضو هیات مدیره بیمه دانا

نفر جایگزین هنوز معرفی نشده تکذیب وتایید استعفای یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا، همچنان ادامه دارد، درست همین چند وقت پیش بود که عبدالحسین پهلوان، رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه دانا به چابک‌آنلاین اعلام کرد که اعضای هیئت مدیره بیمه دانا تکمیل هستند و هیچ یک از اعضا از سمت خود کناره گیری نکرده‌اند.

به گزارش راهبرد بانک،  این اظهارات او در حالی مطرح شد که چندی قبل تر، سعید شیرزادی، عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت بیمه دانا که به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال، وابسته به شرکت صبا تامین درترکیب هیات مدیره این شرکت بیمه ای حضور دارد، در نامه استعفای خود به مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  صبا تامین، تاکیدکرد که با توجه به فعالیت او در مجموعه صندوق نفت، از ۱۵ آبان ماه سال ۹۷ استعفای خود را اعلام کرده وخواستار آن شد تا برای بهره گیری از ظرفیت افراد دیگر و عدم مشکل قانونی، با استعفای او موافقت کنند.

حالا، سعید شیرزادی عضو غیرموظف هیات مدیره بیمه دانا هم دست به کار شده و صحت استعفای خود از این سمت را تایید کرده است.

اودر این باره توضیح داده که استعفای خودرا به سهامدار اصلی ارائه داده اما تاکنون عضو جدیدی به جای او به شرکت بیمه دانا معرفی نشده است.!